Proszę o ofertę segmentów Merano Park.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ekolan Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Delta Sp. k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3, a Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przekazania Państwu informacji o ofercie handlowej zgodnie z Państwa zapytaniem przez EKOLAN SA. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.

Mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą Państwo realizować poprzez kontakt na adres siedziby Administratora albo pocztą elektroniczną na adres: rodo@ekolan.pl.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na stronie: www.ekolan.pl/rodo.